Integritetspolicy


Vilka är vi?

Clinicproduction International AB org. nr. 559224-2217 tillhandahåller, utvecklar och äger denna webbplats Clinic AcademyDin integritet är mycket viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personuppgifter. Genom att godkänna vår användning av cookies enligt villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats för första gången, tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas: Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem;

 • Information om dina besök på och din användning av denna webbplats, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens navigeringsvägar;
 • Information som du tillhandahåller när du använder tjänsterna på vår webbplats;
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbplats, inklusive dess innehåll och metadata;
 • All annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personuppgifter till oss behöver du den personens samtycke för att personuppgifterna både ska avslöjas och behandlas av denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att lagras i vår Hubspot CRM-databas och användas för de syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • För att administrera ditt konto i Learn Clinic Academy-plattformen;
 • För att administrera vår webbplats och verksamhet;
 • För att anpassa vår webbplats för dig;
 • För att du ska kunna använda de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats;
 • I samarbeten med relevanta partners kan utbyte av personuppgifter ske;
 • Att skicka kommersiell kommunikation som inte är för marknadsföringsändamål;
 • För att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 • För att skicka marknadskommunikation till dig angående vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parts aktiviteter som vi tror kan vara av intresse för dig per post eller, där du uttryckligen har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknik (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 • För att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats;
 • För att hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägeri;
 • För att bekräfta ditt samtycke till vår webbplatss användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår webbplatss privata meddelandetjänst);
 • Annan användning.

Om du lämnar in personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen med det tillstånd du ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med webbplatsens integritetskontroller. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämnande av personlig information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer, partners eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de syften som beskrivs i denna policy. Vi kan komma att lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändiga för de syften som anges i denna policy. Vi kan komma att avslöja din personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • I samband med pågående eller framtida domstolsprocesser;
 • För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra för att förhindra bedrägerier och minska kreditrisken);
 • Till köparen (eller presumtiv köpare) av alla företag eller tillgångar som vi håller på att (eller överväger) att sälja; och
 • Till alla personer som vi rimligen anser kan begära från en domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut personuppgifterna om, enligt vår rimliga uppfattning, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra oss att lämna ut personuppgifterna.
 • Till våra partners.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

 • Information vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan alla länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen enligt denna policy.
 • Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller lämnar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet runt om i världen. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

Bevarande av personlig information

Det här avsnittet beskriver våra policyer och procedurer för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter gällande lagring och radering av personlig information.

 • Personuppgifter som vi behandlar för något eller några syften kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personlig information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • Om vi anser att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 • För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra för att förhindra bedrägerier och minska kreditrisken).
 • Samt den period under vilken vår partner tar del av personuppgifter.

Din personliga information och säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Vi kommer att lagra all personlig information du lämnar på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar inom EU.
 • Du bekräftar att överföring av information via Internet i sig är osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via Internet.
 • Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

Ändringar

Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan då och då för att försäkra dig om att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår webbplatss privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållandet av sådan information kommer att omfattas av följande:

 • Vi kan komma att undanhålla den personliga information du begär enligt lag.
 • Du kan när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

I praktiken accepterar du vanligtvis antingen uttryckligen vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, eller så ger vi dig möjligheten att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parts sekretesspolicyer och praxis.

Uppdaterar information

Meddela oss om de personuppgifter vi har om dig behöver rättas eller uppdateras.

Småkakor

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”permanenta cookies” eller ”session cookies”: en permanent cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet om den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och hämtas från cookies. Vi använder både permanenta och sessionscookies på vår webbplats. Nedan finns namnen på de cookies vi använder på vår webbplats och de syften som de används för:

 • Vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare. Vi använder cookies för detta: spåra användare när de surfar på webbplatsen, förbättra webbplatsens användbarhet, analysera användningen av webbplatsen, administrera webbplatsen, förhindra bedrägerier och förbättra webbplatsens säkerhet.

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra cookies – till exempel:

 • I vissa versioner av Internet Explorer kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för att avbryta cookiehanteringen genom att klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och sedan ”Avancerat”;
 • I vissa versioner av Firefox kan du blockera alla cookies genom att klicka på ”Verktyg”, ”Inställningar”, ”Sekretess och säkerhet”, välja ”Anpassat innehållsblockering” och klicka på ”Alla kakor”; och
 • I vissa versioner av Chrome kan du blockera alla cookies genom att öppna menyn ”Inställningar” och klicka på ”Webbplatsinställningar” under ”Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera ”Tillåt webbplatser att spara och läsa cookies”.

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Nyhetsbrev, form och marknadsföring

Vi använder Hubspot som vår CRM-databas och nyhetsbrevsleverantör. När du registrerar dig på Clinic Academy kommer du att få regelbundna uppdateringar om nyheter, produkter, kampanjer och annat kopplat till de produkter och tjänster som Clinic Academy tillhandahåller. För detta behöver vi din e-postadress. I kampanjer med partners delas även din information med dem. Du kan avbryta prenumerationen när som helst med en månads uppsägningstid.

This site is registered on wpml.org as a development site.