Kontinuerlig och systematisk efterutbildning är viktig för alla yrkesgrupper.

Per Engstrand är ordförande för Clinic Academy Advisory Board, som arbetar med kvalitetssäkring och verka för att Clinic Academy ska kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar och bidra till att ständigt förbättra tjänsterna.

Per Engstrand har en gedigen erfarenhet från tandvårdsbranschen, han är visionär och står för ett tekniskt nytänkande. Han har lång erfarenhet från så väl Folktandvården som den privata sektorn, bland annat har han varit chef för ett tjugotal kliniker och bidragit till att utveckla dentalbranschen i Sverige under de senaste 35 åren.

När började du studera till tandläkare?

1978 kom jag till Göteborg och började på Tandläkarhögskolan vid Sahlgrenska. På kursen gick också min nuvarande fru Pia och vi blev snart ett par. Det var inte ovanligt att det ”klickade till” mellan tandläkarstudenterna på den tiden och det blev en hel del par på de olika kurserna.


Hur kom du och Pia på idén att öppna en egen klinik?

När vi tog examen 1982 var arbetsmarknaden kärv. Pia och jag flyttade då till Mariestad där vi tog över en privatpraktik efter ett tandläkarpar som skulle pensionera sig. Det var tufft i början att både driva ett eget företag och utveckla de kliniska färdigheterna utan handledning, men vi hade ett bra stöd av varandra, kollegorna på orten och inte minst förtroendetandläkaren på Försäkringskassan.

I vår praktik hade vi ett stort antal tandlösa patienter och det var ibland svårt att rehabilitera dem med konventionella metoder. Tekniken med osseointegrerade tandimplantat (Brånemarkmetoden) började sprida sig över världen och gjordes även tillgänglig för allmäntandläkare med vidareutbildning under mitten av 80-talet. Jag blev intresserad och hoppade bokstavligen på tåget, eftersom utbildningen delvis var förlagd till Umeå universitet.

Kliniken i Mariestad expanderade och vi flyttade in i nybyggda lokaler med sex behandlingsrum i Stadshotellet på våren 1988 under namnet ”Tandläkeriet”. Implantatverksamheten utvecklades och jag fick kontakt med Göteborgsföretaget Nobelpharma som producerade och levererade de av Brånemark utvecklade komponenterna. Vid denna tid var Nobel det enda implantatsystem som var godkänt i Sverige. I dag finns det en uppsjö av olika varianter och företag, men de flesta är baserade på Brånemarks principer.

När tog du steget från att driva egen klinik till industrin?

Vi flyttade tillbaka till Göteborg 1994 och jag blev anställd på Nobelpharma AB, som produktspecialist och senare produktchef. Det var ett varierande och stimulerande uppdrag under en mycket expansiv fas av företagets utveckling.

Under min tid på Nobel fick jag kontakt med Per-Ingvar Brånemark och jag rekryterades till Brånemark Osseointegration Center (BOC) på Carlanderska sjukhuset. Där bedrevs klinisk forskning och utveckling av nya metoder inom både odontologi och ortopedi i nära samarbete med Institutet för tillämpad bioteknologi, som också hade grundats av Brånemark. Vi var ett team av konstruktörer, instrumentmakare, kirurger, tandläkare, assistenter och tandtekniker som jobbade tätt ihop för att ytterligare utveckla metoder och tillämpningar av Brånemarks teknik

Efter sex mycket intensiva år med oerhört hårt arbete i en synnerligen kreativ och krävande miljö kände jag att det var dags för miljöombyte. Jag fick då möjlighet att resa till Saudiarabien och tjänstgöra som en av två personliga tandläkare för dåvarande kronprinsen Abdullah bin Abdulaziz. Man hade sedan flera år anlitat ett team från Göteborg för att utföra avancerade behandlingar i Riyadh och nu ville de ha en svensk tandläkare på plats, som förutom att finnas till hands för kronprinsen (som senare blev kung) också skulle ta hand om tandvården för hans närmaste familj, som bestod av cirka 2 000 personer.

Det var ett mycket hedrande och speciellt uppdrag. Jag och min familj lärde oss väldigt mycket om en, för oss tidigare okänd, kultur med vanor och traditioner som skiljer sig mycket från hur vi lever i västvärlden.

Åter i Sverige fick jag 2008, efter 25 år som tandläkare, för första gången prova på att arbeta inom folktandvården och lära mig mer om barntandvård och tandreglering. I det vackert belägna Hindås (mellan Göteborg och Borås) låg kliniken mittemot den ståtliga stationsbyggnaden. Där sammanstrålade jag med min gamla kurskamrat och kollega Jan Högberg. Vi hade fantastiskt trevliga arbetsdagar tillsammans med sköterskor och hygienister på den lilla kliniken (den är numera nedlagd tyvärr).

Efter att ha varit klinikchef på Folktandvården i Alingsås under några år, med ett fyrtiotal medarbetare, blev jag 2015 rekryterad till Region Halland som områdeschef för tandvård inom närsjukvården.

Hur blev du ordförande i Advisory Board på Clinic Academy?

Jag blev tillfrågad av Emir Alic på Clinic Academy om jag var intresserad av att hjälpa till med lite rådgivning i hans företag blev jag både smickrad och nyfiken.

Kontinuerlig och systematisk efterutbildning är viktig för alla yrkesgrupper och speciellt inom områden där nya tekniker och metoder hela tiden utvecklas.

Detta gäller självfallet också tandvården där det gäller att upprätthålla en hög patientsäkerhet och kvalitet. Pandemin medförde att arbetssätten fick anpassas till den rådande situationen och det innebar också att digitala kommunikationsverktyg blev ett naturligt inslag i vardagen, både hemma och på jobbet.

Online-kurser och livestreamade praktiska demonstrationer, som Clinic Academy erbjuder, är ett betydelsefullt och effektivt komplement till traditionella utbildningsmetoder.

Jag har under lång tid varit en förespråkare för att efterutbildning ska vara obligatorisk för legitimerad tandvårdspersonal och hoppas att det blir verklighet inom en inte alltför avlägsen framtid, på det sätt som det är i många andra länder.

Här kan Clinic Academy bidra på ett positivt sätt genom att tillhandahålla utbildningar av hög kvalitet på ett lättillgängligt sätt. En fördel är också att man får en systematisk översikt av genomgångna kurser eftersom alla kursintyg sparas digitalt i plattformen.

För arbetsgivare och chefer ges en möjlighet att föreskriva och följa upp vilka utbildningar en medarbetare genomfört. Detta blir ett viktigt verktyg inom kompetensutveckling och kvalitetsarbete.

Referenser

 • Engstrand P, Shuy BC, Andersson SA.
 • Is a selective stimulation of the rat incisor tooth pulp possible?
 • Pain, 1983; 15:27-34.
 • Lundqvist S, Engstrand P, Johansson A, Brånemark P-I.
 • Fixture supported dental prostheses in the maxilla. A short report from a 10-year experience.
 • Nobel Biocare Global Forum 1998; 12:2 2-5.
 • Brånemark P-I, Engstrand P, Öhrnell L-O, Gröndahl K, Nilsson P, Hagberg K,  Darle C, Lekholm.
 • Brånemark Novum – A new treatment concept for rehabilitation of the edentulous mandible.
 • Preliminary results from a prospective clinical follow-up study.
 • Clin Impl Dent Rel Res 1999; 1:2-16.
 • Öhrnell L-O, Engstrand P, Palmqvist S, Gröndahl K, Svensson B, Brånemark P-I.
 • Osseointegration in single tooth rehabilitation – A long-term multicenter study
 • In Osseointegration and esthetics in single tooth rehabilitation (Eds. Francischone, Vasconcelos and Brånemark). Quintessence Publishing Co, Inc. Chicago 2000.
 • Fixture indexing at stage one surgery. A simplified procedure for increased patient comfort.
 • In Osseointegration and esthetics in single tooth rehabilitation (Eds. Francischone, Vasconcelos and Brånemark). Quintessence Publishing Co, Inc. Chicago 2000.
 • Engstrand P, Öhrnell L-O.
 • Chapter 14, Göteborg Case report. In the Brånemark Novum protocol for same-day teeth – A global perspective. (Ed. P-I Brånemark) Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin 2001.     
 • Engstrand P, Nannmark U, Mårtensson L, Galéus I, Brånemark P-I.
 • Brånemark Novum: Prosthodontic and dental laboratory procedures for fabrication of a fixed prosthesis on the day of surgery.
 • Int J Prosthodont 2001; 14:304-309. 
 • Engstrand P, Gröndahl K, Öhrnell L-O, Nilsson P, Nannmark U, Brånemark P-I.
 • A prospective clinical follow-up study of 95 patients treated according to the Brånemark Novum concept.
 • Clin Impl Dent Rel Res, Vol 5 No1, 2003
 • Trulsson U, Engstrand P, Berggren U, Nannmark U, Brånemark P-I.
 • Edentulousness and oral rehabilitation – Experiences from the perspective of patients.
 • Eur J Oral Sci. 2002 Dec;110(6):417-24.
 • Branemark PI, Grondahl K, Ohrnell LO, Nilsson P, Petruson B, Svensson B, Engstrand P, Nannmark U.
 • Zygoma fixture in the management of advanced atrophy of the maxilla: technique and long-term results.
  Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2004;38(2):70-85

Share This Post

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Explore more articles from Clinic Academy

This site is registered on wpml.org as a development site.