Vad är en digital LMS-plattform?

LMS-plattformen kallas ofta för en lärplattform – och det är precis vad den är! LMS står för learning management system . Det är ett system som möjliggör onlinelärande helt anpassat efter en organisations behov.

Inte minst Coronapandemin har accelererat och ökat efterfrågan på distansutbildning och digitalt lärande. Även ur ett hållbarhetsperspektiv är distansutbildningen föredömlig då miljön inte belastas av resor till och från kurser och utbildningar.

Clinic Academy erbjuder en digital lärplattform. Det är ett LMS-system med innehåll som är helt anpassat till de behov av fortbildning kunskapsutveckling och kunskapsdelning som finns inom tandvårdsbranschen.

Share This Post

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Explore more articles from Clinic Academy

This site is registered on wpml.org as a development site.