Vad är en digital LMS plattform?

Hem » Nyheter » Vad är en digital LMS plattform?

Share this article

LMS-plattform, e-Learning, digital lärplattform och utbildningsplattform

Ja, kärt barn har många namn. Men vad är egentligen en LMS-plattform?

På svenska kallas ofta LMS-plattform för lärplattform- och det är just vad det är! LMS står för learning management system. Det är ett system som möjliggör nätbaserad inlärning helt anpassad efter en organisations behov.

Inte minst Coronapandemin har påskyndat och ökat efterfrågan på distansundervisning och digital inlärning. Även ur ett hållbarhetsperspektiv är distansutbildning föredömligt då miljön inte belastas av resor till och från kurser och utbildningar.

Clinic Academy erbjuder en digital lärplattform. Det är ett LMS-system med innehåll som är helt anpassat efter behoven av fortbildning kunskapsutveckling och kunskapsdelning som finns inom tandvårdsbranschen.

Vill du veta mer om hur Clinic Academys lärplattform hjälper tandvårdspersonal att utveckla sina kunskaper?

Läs mer

Titel